اخبار

زندگی دینی در جهان معاصر

دانشجویی

جلسات آزاد اندیشی

 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • شش
جلسه آزاد اندیشی با موضوع نقش ما در ازدواج موفق با جمعی از دانشجویان خوابگاه ۲(خواهران) در پارک کوثر بانوان مراغه برگزارشد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع نقش ما در ازدواج موفق با جمعی از دانشجویان خوابگاه ۲(خواهران) در پارک کوثر بانوان مراغه برگزارشد.

جلسه آزاد اندیشی با موضوع نقش ما در ازدواج موفق روز یکشنبه مورخه 95/2/26 با مدیریت...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع پوشش، در شبکه مجازی تلگرام برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع پوشش، در شبکه مجازی تلگرام برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی ، روز جمعه مورخه 95/2/17 با موضوع پوشش در شبکه مجازی تلگرام با حضور 20...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع حجاب در تضاد با حس زیبایی گرایی زنان در خوابگاه فدک (خواهران)دانشگاه برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع حجاب در تضاد با حس زیبایی گرایی زنان در خوابگاه فدک (خواهران)دانشگاه برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی در ادامه مباحث جلسه قبل در باب بحث ضرورت حجاب روز سه شنبه 95/2/15 با...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع ضرورت امر حجاب در خوابگاه فدک دانشگاه مراغه برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع ضرورت امر حجاب در خوابگاه فدک دانشگاه مراغه برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی،  روز سه شنبه مورخه 95/2/8، با موضوع لزوم رعایت حکم حجاب در جامعه...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع کلی یاد خدا بنا به درخواست دانشجویان در خوابگاه فدک دانشگاه برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع کلی یاد خدا بنا به درخواست دانشجویان در خوابگاه فدک دانشگاه برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی با موضوع کلی یاد خدا بنا به درخواست دانشجویان در خوابگاه فدک...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع ازدواج در جامعه امروز در خوابگاه ساسان برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع ازدواج در جامعه امروز در خوابگاه ساسان برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی با موضوع ازدواج در جامعه امروز با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین...

حلقه های معرفت برگزار شده

 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • شش
سومین جلسه از حلقه های معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ولیعصر برگزار شد.
سومین جلسه از حلقه های معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ولیعصر برگزار شد.

سومین جلسه از حلقه های معرفت با حضور سرکار خانم الوانقی با موضوع ازدواج با جمعی از...

حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه شماره ۲ برگزارشد.
حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه شماره ۲ برگزارشد.

اولین جلسه حلفه معرفت با موضوع ازدواج وداشتن مهارت های لازم برای ازدواج آسان در...

چهارمین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ولیعصر برگزار شد.
چهارمین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ولیعصر برگزار شد.

چهارمین جلسه از حلقه های معرفت با حضور سرکار خانم الوانقی با موضوع ازدواج با جمعی...

چهارمین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه فدک برگزار شد.
چهارمین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه فدک برگزار شد.

چهارمین جلسه حلقه معرفت با حضور حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده با موضوع ازدواج...

سومین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه فدک برگزار شد.
سومین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه فدک برگزار شد.

سومین جلسه حلقه معرفت با حضور حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده با موضوع ازدواج موفق...

دومین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ولیعصر برگزار شد.
دومین جلسه حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ولیعصر برگزار شد.

دومین جلسه از حلقه های معرفت با حضور سرکار خانم الوانقی با موضوع ازدواج با جمعی از...