اینترنت، از تازه ترین دستاوردهای بشر و آخرین عضو خانواده تکنولوژی است که حدود چهل سال است قدم به زندگی انسان گذاشته، و در عرصه های مختلف نقش آفرینی می کند.
با توجه به این که اینترنت ابزاری وارداتی است، به رغم جنبه های سودمند فراوان، می تواند بسیار آسیب زا نیز باشد.
اعتیاد به اینترنت یا استفاده بیش از حد از اینترنت آسیب های فردی، و تا حدودی می تواند آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد مجازی و مشهورتر از آن با عنوان «اختلال به اعتیاد اینترنت» نام برده می شود.

چگونه میشود به افرادی که اعتیاد به اینترنت دارند کمک کرد؟ در قدم اول با دقت در مدت زمان استفاده از اینترنت و در قدم بعدی با استفاده از تکنیک‌های مدیریت زمان می شود به فرد مدنظر کمک کرد.

تکنیک های مدیریت زمان:

 • درقدم نخست باید اعتماد اورا جلب کرد.
  • اهمیت خودتون را نسبت به او نشان دهید.
  • یک زمان مشخص برای استفاده از اینترنت معین کنید.
  • قوانین منطقی برای این موضوع وضع کنید.
  • کامپیوتر را پنهان نکنید! آن را در معرض دید قرار دهید.
  • فعالیت‌های دیگری را با هم مهیا کنید. (جایگزین کردن)
  • حمایت کنید، اما نه به این معنی که تنها از روی دلسوزی بر میل او رفتار کنید.
  • در صورت نیاز از منابع و موارد بیرونی برای اثبات حرف‌های خود (آسیب های اعتیاد به اینترنت) استفاده نمایید.
  • به هیچ وجه با صبر بی‌ موقع اجازه ندهید که این مسئله به مشکلی بزرگ تبدیل شود و بعد به مبارزه با آن بپردازید. با اوصحبت کنید و در تلاش برای ارتقای دانش خود در این رابطه باشید.

تاریخ درج: ۱۳۹۵/۸/۵