آيات عظام: حضرت امام(ره)، بهجت، خامنه ‏اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى‏توان نماز خواند؛ ولى با غسل‏هاى ديگر بايد وضو هم گرفت. (توضيح‏ المسائل مراجع، م ۳۹۱ و ۶۴۶٫)

آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: با همه غسل‏ هاى واجب و مستحب معتبر و مأثور غير از غسل استحاضه متوسطه میتوان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه (در غير غسل جنابت‏) وضو هم بگيرد.( همان، م ۳۹۱ و ۶۴۶؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م ۳۹۷ و نورى، توضيح ‏المسائل، م ۳۹۲ و ۶۴۷٫)

تبصره. آيه الله مكارم: در اقسام استحاضه، استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابراين غسل استحاضه متوسطه معنا ندارد. (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: ۱۱۴/۵۰۰۰۳۰

تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۵/۹/۲۶