تغییر زمان امتحانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21
برابر اعلام آموزش کل بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که تمامی امتحانات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ طبق ساعات مقرر قبلی عیناً به روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ منتقل گردید.
آموزش کل دانشگاه مراغه

منبع درج خبر: http://maragheh.ac.ir/

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰