آقای دکتر سهراب بزم عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه بر اساس تصمیم هیأت ممیزه دانشگاه تبریز، آقای دکتر سهراب بزم عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر سهراب بزم را خدمت دانشگاهیان دانشگاه مراغه و بویژه خدمت آقای دکتر سهراب بزم تبریک عرض می کنیم و توفیقات روزافزون این استاد محترم گروه ریاضی دانشگاه مراغه را از درگاه خداوند احدیت مسئلت می نماییم.

منبع درج خبر: http://maragheh.ac.ir

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۵/۱۰/۸