یک جوان برای گذراندن دورانی که در خوابگاه زندگی می کند باید مهارت های خاصی را بداند.
تعامل دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی با سرگرمی‌ها، مطالعه، ورزش و هر فعالیت فرهنگی یا سیاسی می‌تواند جزو روزهای به یاد ماندنی تاریخ زندگی دانشجویی به حساب بیاید.
زندگی خوابگاهی جنبه های متعددی و مختلفی دارد مانند برقراری ارتباط سالم با بقیه دانشجویان به خصوص هم اتاقی ها، مشارکت در فعالیت های زندگی خوابگاهی ، تقسیم وظایف و مسئولیت ها و مقابله با مشکلاتی که در زندگی خوابگاهی پیش می آید.
مهم نیست که تفاوت داشته باشیم مهم این است که یاد بگیریم چگونه اختلاف هایی را که براثر این اتفاقات به وجود می آیند برطرف کنیم به همین دلیل مهارت حل اختلاف در این زمینه بسیار کمک کننده و مفید است.
آنچه به شما کمک می کند تا بتوانید اختلاف های خود را به حداقل برسانید آن است که در مورد آنچه شما را ناراحت می کند با زبان خوش و مودبانه صحبت کنید.
بهتر است از همان ابتدا با عده ای که قرار است هم اتاق شوید نشسته و راجع به آنچه رعایت شود گفت و گو کنید بهتر است زمانی را برای این نشست و گفت و گو تعیین کنید که برای همه افراد مناسب ترین زمان باشد.
هنگام گفت و گو راجع به موضوعات گوناگون نظر واقعی خود را مطرح کنید و نه آنکه در رودربایستی قرار بگیرید یا برعکس چیزی را به دیگران تحمیل کنید.

الف) موضوعات کلی و عام
نظافت اتاق ها: تعیین نوع کارهایی که برای نظافت محل زندگی لازم است و تنظیم برنامه نظافت و اختصاص آن به هر یک از هم اتاقی.
تهیه و آماده کردن غذا: مشخص کردن برنامه غذایی تعیین کارها و فعالیت های مرتبط با آن و اختصاص آن به هر یک از هم اتاقی ها.
شست و شوی ظرف ها: تعیین نوبت های ظرف شویی یا موارد دیگری مرتبط با شست و شو.
خرید مایحتاج و وسایل: تعیین خریدهای اساسی و کارهای مرتبط با خرید و تقسیم آنها به هر یک از هم اتاقی ها تعیین مادر خرج (کسی که مسئول خرید است) تعیین مقدار هزینه ای که ماهانه یا هفتگی باید پرداخت شود و توافق در این مورد که براساس مذاکره و بحث با هم اتاقی ها حاصل می شود.

ب) تنظیم ساعت و زمان
استراحت: تعیین اوقات استراحت و خواب مشخص کردن میزان روشنایی و فعالیت هایی که در ساعت خواب و استراحت می توان انجام داد.
مهمانی: مشخص کردن ساعات و مواقعی که می توان مهمانی را به اتاق راه داد و مدت اقامت وی در اتاق در دفعات آن و موراد مشابه.
مطالعه: مشخص کردن ساعات و زمان مطالعه ای که هر کدام از هم اتاقی ها نیاز دارد و عادات مطالعه وی و عواملی که در مطالعه هم اتاقی ها مشکل یا مزاحمت ایجاد می کند و راه های برطرف کردن آنها

تفریح، گفت و گو و بحث: تعیین ساعاتی که برای تفریح و گفت و گو و بحث و یا برگزاری جلسات لازم است و فاصله بین آنها.

ج) رعایت اصول ایمنی

تعیین نکات مهمی که از نظر ایمنی لازم است مانند قفل کردن در اتاق، کشوها، چمدان ها و یا اینکه شب ها در اتاق قفل باشد یا نه.

د) تعیین موارد خصوصی یا عمومی

یکی از موضوعات بسیار مهم در میان هم اتاقی ها مشخص کردن محدوده های شخصی یا عمومی است .هر انسانی به یک فضای خصوصی احتیاج دارد.
استفاده از وسایل یکدیگر: در این رابطه لازم است هم اتاقی ها مشخص کنند که دیگران تا چه حد مجازند از وسایل آنان درحضور افراد استفاده کنند.

تعیین حریم و فضای خصوصی: بعضی از افراد حساسیت های خاصی در مورد حریم و فضاهای خصوصی خود دارند و بعضی کمتر حساس اند مثلا ممکن است یکی از هم اتاقی ها از اینکه دیگری روی تخت او بنشیند و یا اینکه از لیوان یا بشقاب او استفاده شود ناراحت شود در حالی که ممکن است دیگری چنین حساسیتی نداشته باشد.
اطلاعات و موضوع های شخصی: ممکن است بعضی از هم اتاقی ها به راحتی راجع به کارو درس یا زندگی خود صحبت کنند و از اینکه دیگران اطلاعاتی در مورد آنها داشته باشند ناراحت نشوند در حالی که فرد دیگری مایل نباشد که کسی “سراز کار او در آورد.

اطلاع دادن به یکدیگر در مورد بیرون رفتن: بعضی از هم اتاقی ها ممکن است مایل نباشند دیگران بدانند آنان کجا هستند یا چه فعالیت هایی انجام می دهند بنابراین بهتر است این موضوعات از همان ابتدا مشخص شود.

نیاز به خلوت و تنهایی: بعضی از هم اتاقی ها گاهی ممکن است مایل باشند که تنهایی کاری انجام دهند و نیاز دارند که مواقعی در روز یا هفته یا …. به قول معروف “ساعتی باخود خلوت کنند” به همین دلیل مناسب است که اطلاعاتی به سایر هم اتاقی ها بدهند تا نه او مزاحم آنها شده و نه سایر هم اتاقی ها برداشت های اشتباهی از آنها داشته باشند.

تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۵/۹/۲۳