مطالب منتشر شده در دسته ی "رساله آموزشی مقام معظم رهبری"

حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری

حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری

آنچه در زیر می‌آید، درس هشتادویکم از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است. حکم تجدید چاپ کتاب یا مقاله:    
۱. داخل کشور:
الف) قراردادی وجود داشته، در ضمن تحویل نسخه اول واجب است طبق قرارداد عمل شود.
ب) قراردادی نبوده بنابراحتیاط […]

ادامه مطلب »
نماز مسافر

نماز مسافر

آنچه در زیر می‌آید، دروس”پنجاه‌ویکم و پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است. وجوب قصر در سفر
در سفر باید نماز چهار رکعتی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصر (دو رکعت) خواند.
توجه:
وجوب قصر […]

ادامه مطلب »
کیفیت وضو

کیفیت وضو

کیفیت وضو

آنچه در زیر می‌آید، درس “سیزدهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است. (۱)
معنای وضو
وضو یعنی شستن صورت و دستها و مسح کردن جلو سر و روی پاها با شرایط و کیفیت خاص. این عمل که […]

ادامه مطلب »
شرایط وضو

شرایط وضو

آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهاردهم و پانزدهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

شرایطی که به وضو گیرنده برمی‌گردد:
الف) با قصد قربت وضو بگیرد (نیت).
ب) استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.
شرایطی که به آب […]

ادامه مطلب »
سایر احکام وضو

سایر احکام وضو

آنچه در زیر می‌آید، دروس “شانزدهم و هفدهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
وضوی ارتماسی
معنای وضوی ارتماسی
در وضو جایز است که انسان به جای ریختن آب بر روی صورت و دستها، آنها را به قصد […]

ادامه مطلب »
غسل – قسمت اول

غسل – قسمت اول

آنچه در زیر می‌آید، دروس “هجدهم و نوزدهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
معنای غسل
غسل یعنی شستشوی تمام بدن از سر تا پا با شرایط و کیفیت خاص. اقسام غسل
۱. واجب
مشترک میان مردان و زنان:
غسل […]

ادامه مطلب »
غسل – قسمت دوم

غسل – قسمت دوم

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیستم و بیست‌و‌یکم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
اسباب جنابت
انسان به یکی از دو چیز جنب می شود:
۱. آمیزش جنسی (به هر نحو که باشد، با حلال یا با حرام، منی […]

ادامه مطلب »
رساله آموزشی | احکام روزه

رساله آموزشی | احکام روزه

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR مجموعه احکام روزه را که برگرفته از کتاب رساله آموزشی است، منتشر می‌نماید.
در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظّمٌ‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر […]

ادامه مطلب »
تیمم

تیمم

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌وپنجم و بیست‌و‌ششم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
موارد تیمم
مواردی که بایـد بـه جای وضو و غسل تیمم کرد
۱. هنگامی که تهیه‌ی آب ممکن نباشد یا به این خاطر که آب […]

ادامه مطلب »
قبله و اقسام نمازها

قبله و اقسام نمازها

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌وهفتم و سی‌وچهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
نمازهای واجب و مستحب
نمازهای واجب:
نمازهای یومیه
نماز طواف خانه‌ی خدا که پس از طواف خانه‌ی کعبه گزارده می‌شود.
نماز آیات که در هنگام پدید آمدن […]

ادامه مطلب »
لباس نمازگزار

لباس نمازگزار

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
مقدار پوشش در نماز
۱. مرد باید در حال نماز عورتین خود را بپوشاند، هر چند کسی او را نمی‌بیند و بهتر است از […]

ادامه مطلب »
مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌ام و سی‌و‌یکم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

شرایط مکان نمازگزار:
۱. مباح باشد. (یعنی غصبی نباشد).
۲. بی حرکت باشد.
۳. از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است.
۴. جلوتر از قبر پیغمبر(ص) […]

ادامه مطلب »
احکام مساجد

احکام مساجد

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌ودوم و سی‌وسوم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

احکام حرام مساجد
۱. نجس کردن مسجد.
۲. زینت کردن مسجد به طلا در صورتی که اسراف محسوب شود.
۳. انجام کارهایی که خلاف شأن و […]

ادامه مطلب »
اوقات نمازهای یومیه

اوقات نمازهای یومیه

اوقات نمازهای یومیه

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌وپنجم، سی‌و‌ششم و سی‌وهفتم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

اهمیت نمازهای یومیه
۱. نمازهای روزانه‌یی که در پنج نوبت خوانده می‌شود از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامی بوده و بلکه […]

ادامه مطلب »
واجبات نماز – نیت؛ تکبیرةالاحرام؛ قیام؛ قرائت

واجبات نماز – نیت؛ تکبیرةالاحرام؛ قیام؛ قرائت

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌وهشتم، سی‌ونهم، چهل‌ام و چهل‌ویک‌ام” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

کارهای واجب که نماز از آنها تشکیل شده یازده چیز است
۱. نیت
۲. تکبیرة الاحرام
۳. قیام
۴. قرائت
۵. رکوع
۶. سجده
۷. ذکر
۸. تشهد
۹. سلام
۱۰. […]

ادامه مطلب »
واجبات نماز – رکوع و سجده

واجبات نماز – رکوع و سجده

آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهل‌ودوم، چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

رکوع
الف) معنای رکوع و حکم آن: در هر رکعت، بعد از قرائت یک رکوع واجب است، و رکوع یعنی خم شدن […]

ادامه مطلب »
واجبات نماز – ذکر؛ تشهد؛ سلام؛ ترتیب؛ موالات؛ قنوت و تعقیب

واجبات نماز – ذکر؛ تشهد؛ سلام؛ ترتیب؛ موالات؛ قنوت و تعقیب

آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهل‌وپنجم، چهل‌وششم و چهل‌وهفتم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
ذکر
۱. معنای ذکر
هر عبارتی که متضمن یاد خداوند «عز وجل» باشد «ذکر» محسوب می‌شود (مانند الله اکبر، الحمد لله، سبحان الله و…) […]

ادامه مطلب »
مبطلات و شکیات نماز

مبطلات و شکیات نماز

آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهل‌وهشتم و چهل‌ونهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است. مبطلات نماز
۱. از بین رفتن یکی از چیزهایی که باید در حال نماز رعایت شود، مثل پوشش واجب یا غصبی نبودن مکان.
۲. باطل […]

ادامه مطلب »
نماز قضا، نماز استیجاری، نماز قضای پدر و مادر

نماز قضا، نماز استیجاری، نماز قضای پدر و مادر

آنچه در زیر می‌آید، درس “پنجاه‌وچهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
نماز قضا
۱. هر کس نماز واجب را در وقت آن ترک کند باید قضای آن را به جا آورد، هر چند در تمام وقت نماز […]

ادامه مطلب »
نماز جماعت

نماز جماعت

نماز جماعت

آنچه در زیر می‌آید، دروس “پنجاه‌وشش و پنجاه‌و‌هفتم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

مشروعیت و اهمیت نماز جماعت
۱. نماز جماعت از مهمترین مستحبات و از بزرگترین شعایر اسلامی است و دست کم با دو نفر […]

ادامه مطلب »
نماز جمعه، آیات، نماز عید فطر و قربان

نماز جمعه، آیات، نماز عید فطر و قربان

آنچه در زیر می‌آید، دروس “پنجاه و پنجاه‌وپنجم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

نماز جمعه
الف) حکم نماز جمعه
۱. نماز جمعه که در روزهای جمعه به جای نماز ظهر خوانده می‌شود در عصر حاضر (زمان غیبت […]

ادامه مطلب »
احکام تقلید

احکام تقلید

آنچه در زیر می‌آید، دروس “اول، دوم و سوم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
مقدمه
مکلف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد،‌ مانند مسایل اصلی نماز و روزه […]

ادامه مطلب »
ولایت فقیه و رهبری

ولایت فقیه و رهبری

آنچه در زیر می‌آید، درس “چهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

۱. معنای ولایت فقیه
ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس.
توجه:
ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ی اسلامی و اداره‌ی امور اجتماعی ملت اسلامی در […]

ادامه مطلب »
احکام آبها و مطهرات

احکام آبها و مطهرات

آنچه در زیر می‌آید، دروس “پنجم، دهم، یازدهم و دوازدهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

اقسام آبها
۱. آبها
مضاف.
مطلق:
آب باران
آب جاری
آب راکد: کر، قلیل.
۲. آب مضاف (آب ناخالص و عصاره‌یی)
الف) معنای آب مضاف
آب مضاف […]

ادامه مطلب »
احکام تخلی و نجاسات

احکام تخلی و نجاسات

آنچه در زیر می‌آید، دروس “ششم، هفتم، هشتم و نهم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
احکام تخلی (بول و غایط کردن)
۱. رعایت قبله
انسان در هنگام تخلی باید رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
۲. پوشش
واجب […]

ادامه مطلب »
رساله آموزشی خمس

رساله آموزشی خمس

آنچه در زیر می‌آید، دروس “شصت‌وششم تا هفتادوسوم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
برای دریافت فایل این مجموعه، اینجا را کلیک کنید.

معنای خمس
خمس در لغت به معنی یک پنجم است، و در اصطلاح یکی از […]

ادامه مطلب »
احکام درگذشتگان

احکام درگذشتگان

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌ودوم تا بیست‌وچهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

غسل مس میت
اگر کسی بدن انسان مرده‌یی را که سرد شده ولی هنوز غسل داده نشده است، لمس کند یا جایی از دست […]

ادامه مطلب »
انفال

انفال

آنچه در زیر می‌آید، درس “هفتاد و چهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

معنای انفال
انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان معصوم او(ع) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی […]

ادامه مطلب »
جهاد

جهاد

آنچه در زیر می‌آید، درس “هفتادوپنجم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

معنای جهاد
جهاد در این‌جا به معنی تلاش و مبارزه‌یی است که برای دعوت به اسلام و بسط و گسترش آن و یا به عنوان دفاع […]

ادامه مطلب »
امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

آنچه در زیر می‌آید، دروس “هفتادوششم و هفتادوهفتم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

معنای امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر یعنی مردم را […]

ادامه مطلب »
معامله شیئی­ که در راه حرام صرف می­‌شود

معامله شیئی­ که در راه حرام صرف می­‌شود

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سوم و چهارم و پنجم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

برای این قسم سه صورت مطرح است:
۱. منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است.
۲. شیء منافع حلال و حرام دارد، ولی […]

ادامه مطلب »
معاملات نجس (معامله عین نجس – معامله شیء متنجس)

معاملات نجس (معامله عین نجس – معامله شیء متنجس)

آنچه در زیر می‌آید، دروس “اول و دوم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.معاملات(۱) از نظر حرمت و حلیّت دو قسم است:
۱. معاملات حرام: معاملاتی­ که ممنوع است و مکلف با انجام دادن آن مؤاخذه می­شود(۲). در […]

ادامه مطلب »
معامله شیئی­ که منفعت مورد اعتنا ندارد

معامله شیئی­ که منفعت مورد اعتنا ندارد

آنچه در زیر می‌آید، درس “ششم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
در این درس بحث درباره معامله بر شیء یا متاعی است که دارای منفعت عقلایی نیست. البته گاهی این شیء تکوینا منفعتی ندارد و گاهی تشریعا؛ […]

ادامه مطلب »
تدلیس در معاملات – تزیین حرام – تشبه مرد به زن و برعکس

تدلیس در معاملات – تزیین حرام – تشبه مرد به زن و برعکس

 آنچه در زیر می‌آید، درس “هفتم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

یکی دیگر از معاملات حرام، کسب درآمد با عملی­ است که شرعا حرام می‌­باشد؛ مانند کسی­‌که از راه دروغ و غیبت تحصیل مال می­‌کند؛ مثلا برای […]

ادامه مطلب »
کم فروشی

کم فروشی

آنچه در زیر می‌آید، درس “هشتم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.احکام کم­‌فروشی
۱. اگر کسی را برای تطفیف و کم‌­فروشی اجیر کنند، چنین اجاره­‌ای باطل و حرام است.
۲. اگر کسی برای توزین (۱) یا اکتیال (۲) […]

ادامه مطلب »
تنجیم – کهانت – سِحر – کسب درآمد با چیز مضل

تنجیم – کهانت – سِحر – کسب درآمد با چیز مضل

آنچه در زیر می‌آید، دروس “نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
تنجیم
نجوم (تنجیم) با انگیزه‌های مختلفی انجام می‌گیرد. بعضی قصد شناخت نجوم و مسیرهای آنها را دارند و می­‌خواهند مطالع […]

ادامه مطلب »
رشو­ه

رشو­ه

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
رشو­ه
از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
إیاکم و الرشوة فإنها محضُ الکفرِ و لا یشم صاحبُ الرشوة ریحَ الجنة.(۱)
از رشوه بپرهیزید که کفر […]

ادامه مطلب »
سب مؤمن و غیبت

سب مؤمن و غیبت

سب مؤمن و غیبت

آنچه در زیر می‌آید، دروس “شانزدهم و هفدهم و هیجدهم و نوزدهم و بیستم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
سب مؤمن(۱)
تعریف: سب در جایی است که کسی را به امر قبیحی بنامند که در […]

ادامه مطلب »
کذب و دروغ

کذب و دروغ

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌ویکم و بیست‌ودوم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.­مقدمه
یکی از کسب­‌های حرام، کسب از طریق کذب و دروغ است. در گذشته اکتساب از راه کذب، کمتر وجود داشت. امّا در زمان ما […]

ادامه مطلب »
قمار و غش و نَجَش

قمار و غش و نَجَش

آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم و بیست‌وششم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
قمار
قمار به معنای بازی­ای است که در آن رهان(۱) هست.
اعمّ از اینکه آن بازی با آلات قمار(۲) باشد، مثل […]

ادامه مطلب »
غنا، آلات لهو، موسیقی و رقص

غنا، آلات لهو، موسیقی و رقص

غنا، آلات لهو، موسیقی و رقص

 آنچه در زیر می‌آید، دروس “بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم و سی‌ام و سی‌ویکم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است. ­
غنا
بحث از غنا در باب مکاسب این است که ببینیم معاملۀ با […]

ادامه مطلب »
کمک به ظالم

کمک به ظالم

کمک به ظالم

آنچه در زیر می‌آید، درس “سی‌ودوم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
کمک به ظالم دو فرض دارد:
۱. کمک به ظالم در ظلمی­ که می­‌کند:
هر چیزی­ که از نظر عرف، کمک به ظالم محسوب شود، […]

ادامه مطلب »
تصویر

تصویر

تصویر

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌وسوم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
تصویر که شامل نقاشی و مجسّمه‌سازی می‌شود، یکی از مباحث مطرح در زمان ماست که با توجه به ذی روح بودن یا نبودن آن، به چهار […]

ادامه مطلب »
ربا

ربا

ربا

آنچه در زیر می‌آید، درس “سی‌وچهارم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
ربا ا­ز گناهان کبیره بوده و حرمت آن از ضروریات دین است. از امام رضا(ع) نقل شده است:
اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْکَبَائِرِ […]

ادامه مطلب »
خرید و فروش

خرید و فروش

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌وپنجم و سی‌وششم و سی‌وهفتم و سی‌وهشتم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

شرایط صحّت معامله
۱. شرایط جنس و عوض آن
الف) مقدار آن (وزن، پیمانه، شماره و مانند اینها) به هر نحوی­ که […]

ادامه مطلب »
خرید و فروش – انواع خرید و فروش و حق شفعه

خرید و فروش – انواع خرید و فروش و حق شفعه

آنچه در زیر می‌آید، دروس “سی‌ونه و چهلم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
انواع خرید و فروش
۲. بیع صرف و سلف
فروش طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، و طلا در برابر نقره یا به عکس […]

ادامه مطلب »
خرید و فروش – خیارات

خرید و فروش – خیارات

آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهل‌ویکم و چهل‌ودوم و چهل‌وسوم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
تعریف
حق به­ هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردی، فقط حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و […]

ادامه مطلب »
خرید و فروش – قبض و تسلیم جنس و عوض

خرید و فروش – قبض و تسلیم جنس و عوض

آنچه در زیر می‌آید، درس “چهل‌وچهارم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.پس از عقد معامله هر یک از طرفین باید عوض را به طرف مقابل تسلیم کند؛ مگر شرط تأخیر شده باشد. لذا اگر یکی از آنان […]

ادامه مطلب »
صلح

صلح

آنچه در زیر می‌آید، درس “چهل‌وپنجم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.تعریف
رضایت و سازش بین دو یا چند نفر بر اینکه عین یا منفعتی را تملیک دیگری کند یا حق خود یا دینی را که طرف مقابل […]

ادامه مطلب »
اجاره

اجاره

 آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهل‌وششم و چهل‌وهفتم و چهل‌وهشتم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
اقسام اجاره و شرایط آن
اجاره دو قسم است:
الف) اجاره اشیائی که ارزش مالی دارند؛ اگر چه اندک باشد.
ب) اجاره یک شخص؛ مثل […]

ادامه مطلب »
شرکت

شرکت

آنچه در زیر می‌آید، دروس “چهل‌ونه و پنجاهم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

 تعریف و اسباب شرکت
تعریف: شرکت عبارت است از اینکه چیزی (عین، دین، منفعت و حق ) مشترکاً برای دو نفر یا بیشتر باشد.

                   موارد […]

ادامه مطلب »
رهن

رهن

آنچه در زیر می‌آید، دروس “پنجاه‌ویکم و پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وچهارم و پنجاه‌وپنجم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

 تعریف رهن
تعریف: رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، […]

ادامه مطلب »
وکالت

وکالت

آنچه در زیر می‌آید، درس “پنجاه‌وشش” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.تعریف
وکالت یعنی واگذار کردن کاری به دیگری تا در زمان حیات او، آن کار را انجام دهد. عقد وکالت محتاج لفظ، نوشته یا عملی­ است که […]

ادامه مطلب »
وقف

وقف

وقف

آنچه در زیر می‌آید، دروس “پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم و پنجاه‌ونهم و شصت” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف و اقسام وقف
تعریف: وقف، نگه­داشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، به­وسیله یکی […]

ادامه مطلب »
صدقه

صدقه

آنچه در زیر می‌آید، درس “شصت‌ویکم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
روایات فراوانی در استحباب صدقه و تشویق بر آن – به خصوص در اوقات ویژه، مثل جمعه، عرفه، ماه رمضان و بر طوائف مخصوص، مثل همسایگان […]

ادامه مطلب »
وصیت

وصیت

آنچه در زیر می‌آید، دروس “شصت‌ودوم و شصت‌وسوم و شصت‌وچهارم و شصت‌وپنجم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف و اقسام وصیّت

تعریف: وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا […]

ادامه مطلب »
نذر، قسم و عهد

نذر، قسم و عهد

آنچه در زیر می‌آید، درس “شصت‌وششم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 نذر
تعریف: ملتزم دانستن خود به اینکه عملی را برای خدا به نحو مخصوص انجام دهیم.
شرایط انعقاد نذر(۱)
۱. صیغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نیت کافی نیست […]

ادامه مطلب »
مضاربه

مضاربه

آنچه در زیر می‌آید، دروس “شصت‌وهفتم و شصت‌وهشتم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت برای سرمایه­گذاری است؛ مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، […]

ادامه مطلب »
قرض

قرض

آنچه در زیر می‌آید، دروس “شصت‌ونهم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
تعریف: قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند.
موارد وجوب […]

ادامه مطلب »
دین

دین

دین

آنچه در زیر می‌آید، دروس “هفتاد و هفتادویکم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف: دین، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخص دیگری است.اصطلاحات:
فرد مشغول­الذّمه: مدیون یا مدین
طلبکار: دائن یا غریماسبابی که در […]

ادامه مطلب »
پوشش و نگاه کردن

پوشش و نگاه کردن

آنچه در زیر می‌آید، دروس “هفتادوپنجم و هفتادوششم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
پوشش
۱. لباس شهرت:
لباسی­ که پوشیدن آن به خاطر رنگ، کیفیت دوخت، مندرس بودن یا علل دیگر، مناسب نیست، به طوری­ که اگر پوشیده شود […]

ادامه مطلب »
ودیعه – عاریه

ودیعه – عاریه

 آنچه در زیر می‌آید، دروس “هفتادودوم و هفتادوسوم و هفتادوچهارم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است. تعریف و شرایط ودیعه
تعریف: قرارداد و عقدی است که دیگری را نایب در حفظ مال خود می‌کنیم؛ به عبارت دیگر: قرار دادن […]

ادامه مطلب »
مسایل پزشکی

مسایل پزشکی

 آنچه در زیر می‌آید، دروس “هفتادوهفتم و هفتادوهشتم و هفتادونهم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
۱. جلوگیری از بارداری
شرایط جواز جلوگیری از بارداری
الف) خوف ضرر قابل توجه برای بدن مرد یا زن نباشد.
ب) مستلزم لمس یا نظر […]

ادامه مطلب »
احیای مناسبت­‌های مذهبی و ملّی

احیای مناسبت­‌های مذهبی و ملّی

آنچه در زیر می‌آید، درس “هشتادودوم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 عزاداری و مدیحه­‌سرایی شرعی
در مراسم عزاداری و اعیاد، لازم است نکات زیر رعایت شود و الّا فعل حرام صورت گرفته است:
۱. باید از کارهایی­ که موجب […]

ادامه مطلب »
تعلیم و تعلم

تعلیم و تعلم

آنچه در زیر می‌آید، دروس “هشتاد” از جلد دوم  «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

یادگیری مسایل شرعی مورد نیاز
در صورتی که یاد نگرفتن این مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود،  شخص گناهکار خواهد بود.
سستی در […]

ادامه مطلب »
رساله‌ی آموزشی | مجموعه احکام نماز

رساله‌ی آموزشی | مجموعه احکام نماز

آنچه در زیر می‌آید، مجموعه درس‌های احکام نماز (دروس ۲۷ تا ۵۷) از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس […]

ادامه مطلب »

جلسات آزاد اندیشی

 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • شش
جلسه آزاد اندیشی با موضوع نقش ما در ازدواج موفق با جمعی از دانشجویان خوابگاه ۲(خواهران) در پارک کوثر بانوان مراغه برگزارشد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع نقش ما در ازدواج موفق با جمعی از دانشجویان خوابگاه ۲(خواهران) در پارک کوثر بانوان مراغه برگزارشد.

جلسه آزاد اندیشی با موضوع نقش ما در ازدواج موفق روز یکشنبه مورخه 95/2/26 با مدیریت...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع پوشش، در شبکه مجازی تلگرام برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع پوشش، در شبکه مجازی تلگرام برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی ، روز جمعه مورخه 95/2/17 با موضوع پوشش در شبکه مجازی تلگرام با حضور 20...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع حجاب در تضاد با حس زیبایی گرایی زنان در خوابگاه فدک (خواهران)دانشگاه برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع حجاب در تضاد با حس زیبایی گرایی زنان در خوابگاه فدک (خواهران)دانشگاه برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی در ادامه مباحث جلسه قبل در باب بحث ضرورت حجاب روز سه شنبه 95/2/15 با...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع ضرورت امر حجاب در خوابگاه فدک دانشگاه مراغه برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع ضرورت امر حجاب در خوابگاه فدک دانشگاه مراغه برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی،  روز سه شنبه مورخه 95/2/8، با موضوع لزوم رعایت حکم حجاب در جامعه...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع کلی یاد خدا بنا به درخواست دانشجویان در خوابگاه فدک دانشگاه برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع کلی یاد خدا بنا به درخواست دانشجویان در خوابگاه فدک دانشگاه برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی با موضوع کلی یاد خدا بنا به درخواست دانشجویان در خوابگاه فدک...

جلسه آزاد اندیشی با موضوع ازدواج در جامعه امروز در خوابگاه ساسان برگزار شد.
جلسه آزاد اندیشی با موضوع ازدواج در جامعه امروز در خوابگاه ساسان برگزار شد.

جلسه آزاد اندیشی با موضوع ازدواج در جامعه امروز با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین...

حلقه های معرفت برگزار شده

 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • شش
حلقه معرفت با موضوع ازدواج؛ در خوابگاه ساسان برگزار شد.
حلقه معرفت با موضوع ازدواج؛ در خوابگاه ساسان برگزار شد.

حلقه معرفت با موضوع ازدواج در خوابگاه ساسان مورخه 95/9/22 با حضور حجت الاسلام و...

حلقه معرفت با موضوع: برجام؛ در خوابگاه شهریار برگزار شد.
حلقه معرفت با موضوع: برجام؛ در خوابگاه شهریار برگزار شد.

جلسه حلقه معرفت روز یکشنبه مورخه 95/8/2 در خوابگاه شهریار با موضوع: برجام و با حضور...

حلقه معرفت با موضوع: حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه؛ در خوابگاه ساسان برگزار شد.
حلقه معرفت با موضوع: حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه؛ در خوابگاه ساسان برگزار شد.

جلسه حلقه معرفت روز دوشنبه مورخه 98/8/10 در خوابگاه ساسان با موضوع حکومت اسلامی و...

نهمین جلسه آموزش روانخوانی و روخوانی قرآن کریم در خوابگاه فدک برگزار شد.
نهمین جلسه آموزش روانخوانی و روخوانی قرآن کریم در خوابگاه فدک برگزار شد.

نهمین جلسه آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم باحضور سرکار خانم سلیمانی و جمعی...

هشتمین جلسه روانخوانی و روخوانی قرآن کریم در خوابگاه فدک برگزار شد.
هشتمین جلسه روانخوانی و روخوانی قرآن کریم در خوابگاه فدک برگزار شد.

هشتمین جلسه  آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در مورخ 95/9/15 در خوابگاه  فدک و با...

هفتمین جلسه آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در خوابگاه فدک برگزار شد.
هفتمین جلسه آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در خوابگاه فدک برگزار شد.

هفتمین جلسه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در تاریخ 95/9/13 درخوابگاه دانشجویی فدک...